วิดีทัศน์เกี่ยวกับ PLC

TEACHERS as LEARNERS  เป็นรายการที่นำเสนอแนวทางการพัฒนาครูในรูปแบบต่างๆ  โดยหนึ่งในรูปแบบดังกล่าว คือ การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ซึ่งที่นำมาเสนอนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของ
TEACHER as LEARNERS

  

Visitors: 11,140