สัญลักษณ์

สีชมพู   หมายถึง ทีมส่วนกลางที่มีศูนย์รวมใจเดียวกัน นั่นคือ การเป็นลูกของ รัชกาลที่ 5

สีเขียว   หมายถึง  สสค. ที่เป็นหน่วยสนับสนุนการเรียนรู้ของแต่ละจังหวัด

สีน้ำตาล  หมายถึง ทีมจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด ซึ่งสีน้ำตาล คือ สีของแผ่นดิน 

รอยต่อของจิ๊กซอว์ที่ยื่นออกมา หมายถึง ความพร้อมที่จะสามารถเชื่อมต่อขยายผลได้

ภาพรวม คือ บ้านหรือประเทศของเรา

Visitors: 11,141